Disclaimer

Easy Out (Kamer van Koophandel: 80416098), hierna te noemen Easy Out, verleent u hierbij toegang tot www.easy-out.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Easy Out behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Easy Out spant zich in om de inhoud van www.easy-out.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.easy-out.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Easy Out.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.easy-out.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Easy Out. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.easy-out.nl. Easy Out oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.easy-out.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Easy Out nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Easy-out betracht bij het klaarmaken voor verzending van de producten uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot het beschermen van te producten tegen enige vorm van schade tijdens het transport. Het risico op eventuele schade veroorzaakt door verzending van de producten komt in beginsel voor rekening van de ontvanger. Easy-out vrijwaart zich van alle claims met betrekking tot (letsel)schade veroorzaakt door (gebrekkige) producten. Easy-out is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of andere personen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Easy Out en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Easy Out, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.